Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

Kort om efterskolen - hverdagen og undervisningen

Kategori: Om Efterskolen

 

Liv og glade dage - faglighed og fritidsinteresser hånd i hånd...


 

Naturen og kulturen - dig, mig og vi to i et forpligtende og fagligt efterskolemiljø...

"Gå glad i skole - hver dag"

Aalestrup Naturefterskole tilbyder fire liniefag og 9 og/eller 10 klasse - med folkeskolens afgangseksamen (eksamen er obligatorisk).

Om skolen

Vi er en boglig efterskole "med højt til loftet" som vi populært siger.

Klare og enkle regler danner rammen for en tryg og indholdsrig hverdag. Du vil få mulighed for, og frihed, til at sætte dit særlige præg på fællesskabet. Det skal altid ske under ansvar og hensyntagen til dine kammerater - til helheden. Det kan være både udfordrende og krævende, men det er sådan, man skaber et forpligtende fællesskab og et sundt læringsmiljø. Samtidig er det et godt udgangspunkt for at bygge gode, stærke venskaber og relationer, der varer hele livet. Vi tror på frihed under ansvar med det formål at udvikle selvstændighed, ansvarlighed og tolerance.

Altså stor frihed under ansvar...

En fælles interesse for friluftsaktiviteter, naturen og kulturen er det samlende udgangspunkt for aktiviteterne i dagligdagen. Ofte vil undervisningen og samværet foregå ude i naturen; ved å eller fjord, i mark eller skov, på ridebanen eller omkring kulturen; i fællessalen eller i klasseværelset.

Rejser

En fælles vinterudlandsrejse (slalomski i Østrig) er en fast del af rejseprogrammet. Denne tur er inkl. i skolepengene.

Desuden rejser flere liniefag på udlandsrejser i to gange en uge (pt. i uge 36 og 44 i efteråret). Se fx. Adventurelinien og Fiskelinien.

Bag Aalestrup Naturefterskole står en kreds af lokale natur-, kultur- og skoleinteresserede, forskellige foreninger/forbund med interesse i natur og kultur. Skolen er ikke tilknyttet bestemte religiøse, politiske eller ideologiske retninger. Fundamentet er demokrati, åndsfrihed, medbestemmelse, nærvær og tolerance. Samtalen er vores væsentligste pædagogiske redskab.

Aalestrup Naturefterskole er placeret i den østlige udkant af Aalestrup by i Himmerland, ca. 500m fra Simested å med jord direkte til åen (vi har fiskeret), i nærheden af afvekslende og smukke naturområder og forskellige fritids- og kulturfaciliteter.

Eleverne bor i fem større selvstændige elevhuse, som hver har plads til ca. 20-22 elever. Eleverne bor på to- og tremandsværelser og enkelte firemandsværelser. For nogens vedkommende måske lidt tæt - men rigtig hyggeligt.

Den øvrige del af skolen består af nyere bygninger, hvor klasseværelser og møderum ligger placeret rundt om et stort fællesareal. Skolen råder desuden over en stor gård med plads til ca. 50 heste, ridebaner, egen ridehal, enge og marker til folde, flere super spændende jagtterræner mv. Vi har også en stor skydebane (både hagl- og riffelbane) i cykelaftstand fra skolen. For lystfiskerne ligger skolen lige ned til Simested å (med fiskeret). Desuden har vi Lerkenfelt å i cykelafstand fra skolen. Vi har også et stort eSport-lokale.

Skolen har også en shelter med smuk udsigt over å-dalen. Her kan eleverne (efter aftale) få lov at overnatte nogle stykker sammen, når tiden er til det.

Et skoleår er 41 uger. I de fleste af disse uger følger dagligdagen et bestemt mønster med undervisning, praktiske gøremål, diverse fælles aktiviteter/arrangementer i aftentimer og weekends. Men skoleåret tilrettelægges således, at der bliver plads til en lang række af alternative aktiviteter med forskelligt indhold.

Du har som elev desuden fri adgang til vores trådløse netværk og dermed hurtigt og stabilt internethele skolens område.

Undervisningen


    

Aalestrup Naturefterskole er en boglig efterskole. Folkeskolens afgangseksamen (FSA) og henholdsvis Folkeskolens udvidede afgangseksamen (FS10), er rammen om de prøveforberedende fag, hvor der pt. som minimum tilbydes: dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, geografi, historie, kristendom, biologi, tysk og fysik. Vi tilbyder ikke specialundervisning, men der er lektiehjælp hver aften.

Af de øvrige fag og aktiviteter er følgende obligatoriske :

- Fællestimer/samlinger (timer med et meget varieret indhold eksempelvis foredrag, film, fortælling/sang)

- Idræt og valgfag kan fx. være: eSport, knivfremstilling, rideundervisning, filosofi, fodbold, fluebinding, jagttegn, psykologi, kreativt værksted etc.). Alle valgfag tilbydes på tværs af årgange og liniefag.

- Temadage.

- Obligatorisk uddannelsesvejledning igennem skoleåret af vores skolevejleder i dine videre uddannelsesmuligheder. Din obligatoriske undervisningsplan mv. udarbejdes. Vores uddannelsesvejleder sørger også for at du kommer godt og trygt videre - bla. er vi behjælpelige med hele proceduren omkring optagelse.dk.

Vi har også vores egen elevforening for tidligere elever.

 


Naturvidenskab - i praksis :)

 

Liniefagene

Vores fire spændende liniefag - er skolens omdrejningspunkt og livsnerve.

Du vælger dit liniefag inden skolestart. Du har det samme liniefag hele skoleåret.

Vores fire liniefag har også deres helt egne hjemmesider. Start her.

Eller gå direkte til: fiskelinien.dk, jagtlinien.dk, hestelinien.dk og adventurelinien.dk.

Vil du gerne have en rundvisning? Bestil her!

 

Musical - juleteater - juleshow...?

Fest & farver! Hvert år op til jul laver vi teater og julesjov på tværs af hele skolen, som vi spiller for forældre og familier op til juleferien. Alle kan være med efter lyst og evne - både i teknikken, med musikken og på scenen. Forestillingen bliver opsat på den lokale teaterscene "Knaberscenen".

 © 2017 Aalestrup Naturefterskole - Borgergade 41, 9620 Aalestrup. Tlf. 9864 2525.
Designed by ANEweb.
Al gengivelse af tekst, foto mv. kun mod angivelse af kilde. Forbehold for trykfejl.