Oversigt over skolens samlede personale - både fastansatte, vikarer og fast tilknyttede timelønnede/gæstelærere.

Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

Søren Lund-Petersen

Kontakt

Kontakt-billede

Lærer og uddannelsesvejleder

Adresse:
Underviser i Dansk og Kristendom mv.
Skolevejleder.
Medarbejderrådsformand.
PR-ansvarlig.
IT-ansvarlig/vejleder

Jeg har læst Musikvidenskab og Æstetik på Aalborg Universitet.
Specialpædagogisk grunduddannelse fra Lærerhøjskolen i Aalborg.
Sideløbende med ovennævnte har jeg fra 1973 og indtil 1997 i længere perioder, rejst i ind- og udland som prof. musiker og studiemusiker.
Jeg er godkendt af Naturstyrelsen som Jagttegns- og våbenkursuslærer.
Uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund.
Desuden har jeg løbende deltaget i diverse kurser i Norge, Sverige og DK. inden for vildmarkslivet (både sommer- og vinteraktiviteter), samt i andre jagt- og naturrelevante sammenhænge – også som lærer og instruktør.
Jeg er i øvrigt gammel efterskoleelev (10kl.) fra Mellerup Efterskole.
Jeg har været ansat i efterskolen siden 1987. Ansat på Aalestrup Naturefterskole siden skolens start i 1997.

Tlf.: 96365625 - 98642525

Send besked

Send en e-mail. Alle felter med en stjerne (*) er krævet.© 2017 Aalestrup Naturefterskole - Borgergade 41, 9620 Aalestrup. Tlf. 9864 2525.
Designed by ANEweb.
Al gengivelse af tekst, foto mv. kun mod angivelse af kilde. Forbehold for trykfejl.