Ansøgning

Hvordan bliver jeg elev på Aalestrup Naturefterskole

Måske har du allerede besøgt Naturefterskolen, eller du har hørt om os og er klar til at blive meldt ind.

Udfyld en online eller manuel indmeldelsesblanket nedenfor

Nedenfor finder du et online ansøgningsskema, som går direkte til kontoret, når du trykker SEND. VIl du helst udskrive og udfylde i hånden, kan du længere nede finde et manuelt skema til print, som du derefter underskriver og indsender til kontoret indscannet eller pr. post.

Indmeldingsblanket for optagelse på Aalestrup Naturefterskole

linjefag

linjefag jagt

linjefag heste

Hvor læste/hørte du om skolen første gang

Betingelser (se nedenfor)

Elevsamtykke ved indsendelse:
Jeg bekræfter hermed ved indsendelse af den elektroniske tilmelding, at jeg er interesseret i at blive optaget som elev på Aalestrup Naturefterskole. Jeg er indforstået med skolens grundregler (se her), samt villig til at overholde de regler og normer, der skal til, for at fællesskabet kan blive til gavn for alle.

Forældre-/værgesamtykke ved indsendelse:
Da ansøger er under 18 år, godkender jeg/vi som forældre/værge, at vores datter/søn ansøger om optagelse på Aalestrup Naturefterskole under de rammer, der er oplyst.

Som forældre/værge til ovennævnte elev indestår vi som forældre/værge for, at skolen holdes skadesløs for alle omkostninger efter fradrag af det offentlige tilskud og forsikringsdækning, som elevens ophold måtte medføre. Hvis eleven afbryder opholdet i utide, er jeg/vi indforstået med en afbrydelsesbetaling svarende til fire ugers ophold. (Der ydes ikke stats- og kommunestøtte i denne periode).

Vi er indforstået med, at foto og film mv. fra skolens hverdag, hvor vores barn er medvirkende på, må benyttes på skolens websider og sociale medier samt andet oplysningsmateriale.
Vi giver desuden skolen fuldmagt til at indhente relevante oplysninger om eleven hos tidligere skole, kommuner og UU-centre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender kun nyhedsmails til modtagere, der aktivt har tilmeldt sig via tilmeldingsformularen. 

På vores nyhedsmails vil du få spændende nyheder og invitationer til arrangementer som åbent hus og efterskolernes dag m.m.

Jeg er

Tak for din tilmelding! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.