Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.
Kategori: Om Efterskolen

 

  

Skolevejledningen - din uddannelsesvejledning på Naturefterskolen.

På skolevejlederkontoret finder du vores to uddannelsesvejledere, som træffes efter aftale.

På Aalestrup Naturefterskole hjælper vi dig med, at du kommer videre i uddannelsessystemet på den ene eller anden måde. Du vil helt automatisk stifte et nærmere bekendtskab med vores skolevejledning under dit skoleophold hos os - både i form af fælles orienteringer og personlige samtaler på vejlederkontoret.

Her vil du, ud over din uddannelsesplan/studievalgsportefølje mv., altid kunne få råd og vejledning af din uddannelsesvejleder om fremtiden på uddannelses- og erhvervsområdet. Det er også uddannelsesvejlederen som arrangerer den obligatoriske brobygning i 10kl., introduktionskurser mv. på ungdomsuddannelserne og eventuel erhvervspraktik mv. Vi skal også på uddannelsesmesser (når det er muligt).

Du kommer automatisk til samtale(r) hos uddannelsesvejlederne omkring din fremtid. Vores uddannelsesvejledere hjælper dig videre omkring tilmeldingen til ungdomsuddannelse til marts. Vi hjælper med både uddannelsesplan og tilmelding - men...

NB! Dine forældre er formelt set selv ansvarlige for, at din ansøgning underskrives og indsendes til relevant uddannelsesinstitution til tiden - dvs. senest d. 1. marts - selvom uddannelsesvejlederne følger dig til dørs. 

Alle ansøgninger sker nu digitalt via optagelse.dk. Du skal bruge dit UNI-login til optagelse.dk og uddannelsesplanen. Se mere om optagelsesproceduren til ungdomsuddannelserne her.

Læs mere generelt om skolevejledningen på efterskole på ug.dk.

Så altså - følgende elementer indgår som minimum i vejledningen:

 • Vejledningssamtaler efter behov
 • Hjælp til udarbejdelse af din uddannelsesplan - studievalgsportefølje.
 • Uddannelsesparthedsvurdering 1 og 2 (UPV) - i samarbejde med skolens faglærere.
 • Tilmelding til ungdomsuddannelse
 • Brobygning (10kl) og eventuel erhvervspraktik.
 • OSO - obligatorisk selvvalgt opgave for 10kl.
 • Eventuel praktik i virksomhed efter behov.

 

Holder din plan hele vejen - mange gør ikke... Man skal derfor altid have en "plan B" og måske en "plan C"! ;)

 

"Skills" - vi deltager hvert år i erhvervsskolernes Skills-konkurrence (vi vandt mesterskabet for efterskoler i 2017!)

 

 

Tidsplan:

 • September-januar: brobygning, uddannelsesplaner - studievalgsportefølje, vejledningssamtaler, UPV 1.
 • Februar-marts: endelig udarbejdelse af uddannelsesplaner - studievalgsporteføljer, vejledningssamtaler (fortsat), tilmelding til ungdomsuddannelserne (optagelse.dk mv.).
 • Maj UPV 2.
 • Marts-juni: efterbehandling

 

Et par gode links:

Uddannelsesguiden i Danmark. (ug.dk). Dette er stedet! Her finder du alt hvad hjertet begærer af oplysninger om ungdomsuddannelserne mv.

Få styr på valgmulighederne efter 9 og 10 klasse.

Uddannelsesguiden - til forældre. Læs om hvad du/I som forældre skal gøre ifm. ansøgninger mv.

Grundforløbet på erhvervsuddannelserne. I gang med en erhvervsuddannelse.

Gymnasiereformen - hvad betyder den for dig.

De nye optagelseskrav til gym. og EUD!

minuddannelse.net. Login til din uddannelsesplan (mens du går på ANE).

"Adgangskortet" (på ug.dk) Prøv hvad du kan med de forskellige gymnasiale uddannelser i det videregående uddannelsessystem.

eVejledningen. Her kan du få yderligere hjælp via chat mv.

 

På gensyn på vejlederkontoret :o)


© 2020 Aalestrup Naturefterskole - Borgergade 41, 9620 Aalestrup. Tlf. 9864 2525.
Al gengivelse af tekst, foto mv. kun mod angivelse af kilde. Forbehold for trykfejl. 
Designed by ANEweb.