Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

 

 

Din optagelse - og økonomien på efterskole...

 

Vores ugepris er for skoleåret 2020/2021: kr. 2.550,00

For elever på Hestelinjen, der medbringer egen hest, betales kr. 1.500,00 pr. mdr. til opstaldning, foder og pasning i ferier.

Elever, der ønsker at leje hest af skolen, betaler kr., 2000,00 pr. mdr. (heraf 550,- til dækning af smed, dyrlæge, forsikring m.v.).

For elever på Adventure- og Fiskelinjen vil der være en egenbetaling i forbindelse med udenlandsrejser på kr. 3600,00, som fordeles på de første 3 rater.

 

Skolepenge – betaling

I august/september måned året før skolestart, planlægger vi det nye skoleår. I den forbindelse opkræves et depositum kr. 2000,00. Ved eventuel framelding inden 6 uger fra betalingsdatoen refunderes 50% af det indbetalte depositum. Ved senere framelding refunderes beløbet ikke.

Ved indmeldelse til skoleåret 2020/2021 opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 750,00. Eleverne vil ved skoleåret start få tøj for det indbetalte beløb. Dette beløb refunderes ikke ved framelding.

I skolepengene er medregnet alle udgifter i forbindelse med opholdet. Der kan dog i enkelte fag være mulighed for, at eleverne fremstiller eller ekstraordinært forbruger ting til sig selv, disse beløb afregnes via depositum.

Egenbetaling: Alle efterskoleelever/forældre får statsstøtte. Statsstøtten er beregnet på baggrund af husstandsindkomst 2 år tilbage.

Skolen søger statsstøtten hjem.

Statsstøtten fratrækkes skolens ugepris – restbeløbet ganges med 42 uger og deles i 11 lige store rater.

 

Send os en mail

Ansøgningsskema på papir til download. 

Kontakt skolen for flere oplysninger: tfl. 9864 2525.


© 2020 Aalestrup Naturefterskole - Borgergade 41, 9620 Aalestrup. Tlf. 9864 2525.
Al gengivelse af tekst, foto mv. kun mod angivelse af kilde. Forbehold for trykfejl. 
Designed by ANEweb.