Ansøgning

Hvordan bliver jeg elev på Aalestrup Naturefterskole

Udfyld en online ansøgning eller en indmeldelsesblanket i papir nedenfor

Nedenfor finder du et online ansøgningsskema, som går direkte til kontoret, når du trykker SEND. Vil du helst udfylde din ansøgning i hånden, udskrive og sende den med posten, kan du længere nede finde et ansøgningsskema til udprint (husk at underskrive).

Indmeldingsblanket for optagelse på Aalestrup Naturefterskole

linjefag

linjefag jagt

linjefag heste

Hvor læste/hørte du om skolen første gang

Betingelser (se nedenfor)

Elevsamtykke ved indsendelse af ansøgning:
Jeg bekræfter hermed ved indsendelse af den elektroniske tilmelding, at jeg er interesseret i at blive optaget som elev på Aalestrup Naturefterskole. Jeg er indforstået med skolens grundregler (se her), og er villig til at overholde disse regler og normer der skal til, for at fællesskabet og efterskoleopholdet kan blive til gavn for alle.

Forældre-/værgesamtykke ved indsendelse af ansøgning:
Da ansøger er under 18 år godkender jeg/vi som forældre/værge hermed, at vores datter/søn ansøger om optagelse på Aalestrup Naturefterskole under de rammer, som er oplyst.

Som forældre/værge til ovennævnte elev indestår vi som forældre/værge for, at skolen holdes skadesløs for alle omkostninger efter fradrag af det offentlige tilskud og forsikringsdækning, som elevens ophold måtte medføre. Hvis eleven afbryder opholdet i utide, er jeg/vi indforstået med en afbrydelsesbetaling svarende til fire ugers ophold. (Der ydes ikke stats- og kommunestøtte i denne periode).

Vi er indforstået med, at foto og film mv. fra skolens hverdag, hvor vores barn er medvirkende på, må benyttes på skolens websider og sociale medier samt andet oplysningsmateriale.
Vi giver desuden skolen fuldmagt til at indhente relevante oplysninger om eleven hos tidligere skole, kommuner og KUI-centre.