Skolekredsen for Aalestrup Naturefterskole

Aalestrup Naturefterskoles skolekreds er efterskolens solide bagland og helt afgørende for, at vi har og kan drive en både veldrevet og velfungerende efterskole på et bredt og solidt fundament. Det er medlemmerne af skolekredsen, der på den årlige generalforsamling vælger skolens bestyrelse, som på vegne af skolekredsen med udgangspunkt i skolens vedtægter varetager den overordnede styring af skolen.

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes med en måneds varsel. For at modtage invitation til generalforsamlingen skal man være indmeldt i skolekredsen inden 1. marts. Det årlige kontingent udgør kun 50 kr.

Er du interesseret i et medlemskab kan du kontakte skolens kontor på telefon: 9864 2525 eller mail: post@naturefterskolen.dk – eller brug Mobilepay (se nederst på siden).

Hvad er egentlig en skolekreds?

Alle frie skoler herunder efterskoler, skal ifølge loven have et bagland – en skolekreds, som står bag skolen.

En skolekreds er ganske enkelt en flok mennesker, der støtter op om en skole.

Det er skolekredsen, der vælger en bestyrelse, og dermed er det skolekredsen, der er hele fundamentet for overhovedet at have en efterskole.

På Aalestrup Naturefterskole har vi selvfølgelig også en skolekreds. Den består af forskellige mennesker, der har det til fælles, at de synes at Aalestrup Naturefterskole er noget ganske særligt og et godt tilbud til unge mennesker som er værd at støtte, udvikle og bevare. Alle der er fyldt 18 år kan blive medlemmer af skolekredsen. Skolekredsen består blandt andet af tidligere elever og ansatte, folk fra lokalområdet, forældre til nuværende og forældre til tidligere elever – ja alle som har interesse i efterskolen.

Bestyrelsen – hvad laver en bestyrelse og hvad kræver det egentlig?

Som et menigt medlem af skolekredsen er man med til at støtte skolen i dagligdagen – uden at gøre andet end bare at være medlem. Men har man lyst til mere – det vil sige måske at deltage i bestyrelsesarbejdet, kan man møde op på generalforsamlingen og deltage i sammensætningen (valget) af efterskolens bestyrelse. Dermed kan man som skolekredsmedlem få direkte indflydelse på skolens overordnede udvikling ved måske, at blive valgt ind og derved deltage direkte i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet og ikke voldsomt tidskrævende, men kræver engagement og en fem-seks mødeaftener (inkl. generalforsamlingen) i løbet af hele skoleåret. Indvidere følger i øvrigt også en bedre julemiddag (med påhæng) med oven i hatten.

Aalestrup Naturefterskoles bestyrelse består af syv medlemmer og et par suppleanter.

Skolens forstander og viceforstander, skolens sekretær og desuden en repræsentant fra lærerrådet deltager også i bestyrelsesmøderne, men de har ikke stemmeret.

Det kræver ikke nogen særlige formelle kvalifikationer for at deltage i bestyrelsen. Blot en grundlæggende interesse i og for at udvikle og støtte skolens idegrundlag og virke.

Skolens bestyrelsesmedlemmer har siden skolens start i 1997 repræsenteret meget forskellige faggrupper og kompetencer. Vi har både haft landmænd, en biolog, en frugtavler, en zoolog, funktionærer, en gartner, en IT-medarbejder, en gymnasielærer, en entreprenør, en adjunkt, en skolelærer, en kommunikationsmedarbejder, en læge, en el-installatør, en dyrlæge, en brandmand, en kommunalarbejder, et par studerende, en malermester – og måske bliver det dig til næste generalforsamling? Flere af de nuværende medlemmerne har desuden enten selv været elev på efterskolen eller er forældre til tidligere eller nuværende elever på skolen.

Som medlem af skolekredsen vil du årligt blive inviteret til generalforsamlingen og måske et arrangement eller to.

Giv en hånd til vores efterskole og støt skolens udvikling – meld dig ind i skolekredsen, det koster kun en halvtredser.

Kontakt os og få en efterskolesnak – ring til: 9864 2525 eller skriv en mail til post@naturefterskolen.dk.

Hurtig medlemskab?

Brug Mobilepay – send kr. 50,- til 14247

NB. Husk at skrive både dit navn og din mailadresse (eller mobilnr.) i kommentarfeltet!