Generel info

Generelle oplysninger om ANE – Aalestrup Naturefterskole

På denne side finder du henvisninger til generelle oplysninger omkring Aalestrup Naturefterskole i henhold til krav fra Undervisningsministeriet til efterskolernes hjemmeside.

Skolens grundregler

Der skal være nattero fra kl. 23.00 til 07.00.

Skolen er (fra august 2021) en røgfri efterskole. Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel.

Det er ikke tilladt at opbevare eller nyde spiritus på skolen. Enhver omgang med euforiserende stoffer er ligeledes forbudt.

Der er mødepligt til timerne og til fælles arrangementer.

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning.

Alle elever på Aaletrup Naturefterskole tilmeldes prøverne for 9. klasse (FP9) henholdsvis 10. klasse (FP). Prøverne afvikles i prøveterminen maj/juni.