Generel info

Generelle oplysninger om Aalestrup Naturefterskole

På denne side finder du efterskolens grundregler samt henvisninger til de generelle oplysninger omkring Aalestrup Naturefterskole i henhold til krav fra Undervisningsministeriet til efterskolernes hjemmeside.

Skolens grundregler

Der skal være nattero fra kl. 23.00 til 07.00.

Skolen er en røgfri efterskole. Rygning er ikke tilladt på skolens matrikler.

Det er som elev ikke tilladt at opbevare eller nyde spiritus på skolen og i forbindelse med denne. Enhver omgang med euforiserende stoffer er ligeledes forbudt.

Der er mødepligt til timerne og til fælles arrangementer.

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning.

Alle elever på Aaletrup Naturefterskole tilmeldes prøverne for 9. klasse (FP9) henholdsvis 10. klasse (FP10). Prøverne afvikles i prøveterminen maj/juni.