En røgfri efterskole

Information til dig, der har valgt en røgfri efterskole, selvom dit barn ryger eller har røget.

Aalestrup Naturefterskole er en helt røgfri efterskole. Det vil sige, at eleverne ikke må ryge mens de er på skolen – hverken på skolens område eller udenfor. 

De må heller ikke ryge på vej til og fra skolen. 

Kan vi bestemme om eleverne må ryge på vejen hjem?

Vi blander os naturligvis ikke direkte i elevernes rygning i de weekender, hvor de er hjemme fra efterskolen, men vi anbefaler på det kraftigste en røgfri weekendkultur også.  

Rygning indbefatter ud over mere traditionel tobak, alle former for e-cigaretter uanset om der anvendes nikotinvæske eller ej, samt alle former for andre tobaksprodukter, herunder snus, snuff, skrå osv. 

Efter aftale med efterskolen, kan elever med nikotinafhængighed benytte nikotintyggegummi eller nikotinplaster. Dette bør dog ske i samråd med egen læge. 

Forældrenes rolle og ansvar 

Aalestrup Naturefterskole har over flere år tilbudt rygestopkurser af forskellig varighed og sammenhæng. Det har kun haft begrænset virkning, og rygestop synes således kun at virke når den enkelte selv tager ansvar. Vi fastholder derfor familiens ansvar for at den unge ryger. Med 27% rygere i en ungdomsårgang mellem 13 og 21 år, vil Aalestrup Naturefterskole ikke påtage sig ansvaret for at forbyde de unge at ryge alene.  

At tro, at din/jeres søn/datter stopper med at ryge, den dag de starter på efterskole er naivt. Så nemt går det desværre ikke for de fleste. 

I skal derfor den dag (eller hurtigst muligt), jeres søn eller datter bliver tilmeldt efterskolen lave en plan for rygestop, der starter med det samme. Jo længere eleven har været røgfri inden skolestart, desto større er chansen for at det lykkes at forblive røgfri. Et rygestop bør ikke indeholde planer om at festryge i sommerferien. Man kan få hjælp og ideer til rygestop på www.stoplinien.dk ellerwww.xhale.dk 

Husk også, at det er jeres pligt at informere os, hvis I har mistanke om, at jeres søn/datter ryger på efterskolen. Elevers rygning er altid forældrenes ansvar og I kan regne med at vi omvendt kontakter jer, hvis vi har begrundet mistanke. 

Vi har gode erfaringer omkring at tale åbent om rygning. Og vi vil gerne opfordre jer til under opholdet at tale med den unge om hvordan den røgfri tilværelse forløber – om fristelser, udfordringer og sejre. 

Herunder kan I finde inspiration til samtalerne. 

Rygning er også vejen til de forkerte fællesskaber 

Når unge starter med at rygeer det som regel af sociale årsager. Ligesom den sociale afhængighed også er den største forhindring for et rygestop. Rygning fungerer som en let adgangsbillet til nogle sociale fællesskaber og forbindes (dog kun blandt rygerne selv) med status. 

Derfor sættes en ung ryger under pres, når et efterskoleophold startes op. I en sammenhæng, hvor man er helt ny og ikke kender nogen, kan fristelsen til at gøre det man plejer være stor. Ofte finder de elever, der har erfaringer med rygning, hurtigt hinanden og en hemmelig tur bag hækken giver et hurtigt “fællesskabs-fix”.  

Desværre virker deltagelsen i disse fællesskaber negativt for elevens efterskoleophold. Dette er der flere grunde til, men det er især i forhold til at mødes omkring noget der ikke er tilladt og skabe en modkultur, som er imod den åbenhed og det fællesskab vi gerne vil skabe sammen. 

 

Rygning som “selvmedicinering” 

Nogle unge bruger rygningen til f.eks. at berolige sig selv eller som trøst, når livet er svært. Det er elever hvorom vi kan sige, at rygningen faktisk er deres mindste problem. Det er unge, der ofte ryger, når de er alene. Spørg jeres søn/datter hvorfor han/hun ryger? Og måske om hvilke problemer det vil give, hvis han/hun ikke kunne ryge? Hjælp eventuelt den unge til at finde andre alternativer til afslapning mm. 

Hvis rygningen er et middel til at dæmpe symptomer på noget andet, er det yderst vigtigt, at I får talt med os om, hvad dette andet er, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan vi bedst hjælper din/jeres søn/datter. Og om et ophold på en røgfri efterskole i givet fald er det optimale. 

I øvrigt… 

Vi prioritere højt, at vi ikke får nye rygere på efterskolen. Det opnår vi bedst gennem åbenhed om de rygeproblemstillinger, der måtte være. Ikke ved at vende det blinde øje til, når nogle af de unge måske forsvinder om bag ved hækken. 

Ifølge Kræftens Bekæmpelse ryger hver femte elev i 9. klasse. Det er dog kun fem procent der ryger hver dag. De øvrige ryger endnu sjældnere. Hver tredje elev i 9. klasse har prøvet at ryge. Derfor er rygning hos os noget vi taler åbent om og noget, vi håndterer under hensyntagen til både individ og fællesskab. Det nytter ikke at lade som om, det slet ikke finder sted. 

I praksis viser det sig heldigvis, at “smugrygningen” primært er attraktiv for den begrænsede mængde elever, der i forvejen har stiftet bekendtskab med rygning.  

Af denne mængde lykkes det også altid for flere, at holde sig fra “smugrygningen” – med stolthed og et bedre helbred til følge.

Vel mødt på efterskole.