Røgfri Efterskole

Information til dig, der har valgt en røgfri efterskole, selvom dit barn ryger eller har røget

Aalestrup Naturefterskole er en røgfri efterskole. 

Det vil sige, at eleverne ikke må ryge mens de er på skolen – hverken på skolens område eller udenfor. 

De må heller ikke ryge på vej til og fra skolen. 
Kan vi bestemme om de må ryge på vejen hjem?

Vi blander os ikke direkte i elevers rygning i weekender, hvor de er hjemme – men vi anbefaler på det kraftigste en røgfri weekendkultur også.  

“Rygning” indbefatter ud over mere traditionel tobak: alle former for e-cigaretter uanset om der anvendes nikotinvæske eller ej, samt alle former for andre tobaksprodukter, herunder snus, snuff, skrå m.m. 

Efter aftale med skolen, kan elever med nikotinafhængighed benytte nikotintyggegummi eller nikotinplaster. Dette bør ske i samråd med egen læge. 

Forældrenes rolle og ansvar 

Aalestrup Naturefterskole har over flere år tilbudt rygestopkurser af forskellig varighed og koncept. Det har kun haft lidt virkning, og rygestop synes således kun at virke når den enkelte tager ansvar derfor. ANE fastholder derfor familiens ansvar for at den unge ryger. Med 27% rygere i en ungdomsårgang mellem 13 og 21 år, vil Aalestrup Naturefterskole ikke påtage sig ansvaret for at forbyde de unge at ryge alene.  

At tro, at din/jeres søn/datter stopper med at ryge, den dag, de starter på efterskole er fuldstændig naivt. Så nemt går det for de færreste. 

I skal derfor den dag (eller hurtigst muligt), jeres søn/datter bliver tilmeldt efterskolen lave en plan for rygestop, der starter med det samme. Jo længere eleven har været røgfri inden skolestart, desto større er chancen for at det lykkes at forblive røgfri. Et rygestop bør ikke indeholde planer om at festryge i sommerferien. Man kan få hjælp og ideer til rygestop på www.stoplinien.dk ellerwww.xhale.dk 

Husk også, at det er jeres pligt at informere os, hvis I har mistanke om, at jeres søn/datter ryger på efterskolen. Elevers rygning er altid forældrenes ansvar – og I kan regne med at vi omvendt kontakter jer, hvis vi har begrundet mistanke. 

Vi har gode erfaringer med at tale åbent om rygning. Og vi vil gerne opfordre jer til under opholdet at tale med den unge om hvordan den røgfri tilværelse går – om fristelser, udfordringer og sejre. 

Herunder kan I finde inspiration til samtalerne. 

Rygning er vejen til de forkerte fællesskaber 

Når unge starter med at rygeer det som regel af sociale årsager. Ligesom den sociale afhængighed også er den største forhindring for et rygestop. Rygning fungerer som en let adgangsbillet til nogle sociale fællesskaber og forbindes (dog kun blandt rygerne selv) med status. 

Derfor sættes en ung ryger under pres, når et efterskoleophold startes. I en sammenhæng, hvor man er helt ny og ikke kender nogen, kan fristelsen til at gøre det man plejer være stor. Ofte finder de elever, der har erfaringer med rygning, hurtigt hinanden og en hemmelig tur bag hækken giver et hurtigt “fællesskabs-fix”.  

Desværre virker deltagelsen i disse fællesskaber negativt for elevens efterskoleophold. Dette er der flere grunde til, men det er især i forhold til at mødes omkring noget der ikke er tilladt og skabe en modkultur, der er imod den åbenhed og det fællesskab vi gerne vil skabe. 

 

Rygning som “selvmedicinering” 

Nogle unge bruger rygningen til fx at berolige sig selv eller som trøst, når livet er svært. Det er elever hvorom vi kan sige, at rygningen faktisk er deres mindste problem. Det er unge, der ofte ryger, når de er alene. Spørg jeres søn/datter hvorfor han/hun ryger? Og måske hvilke problemer det vil give, hvis han/hun ikke kunne ryge? Hjælp eventuelt den unge til at finde andre alternativer til afslapning m.m. 

Hvis rygningen er et middel til at dæmpe symptomer på noget andet, er det yderst vigtigt, at I får talt med os om, hvad dette andet er, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan vi bedst hjælper din/jeres søn/datter. Og om et ophold på en røgfri efterskole i givet fald er det mest optimale. 

I øvrigt… 

Er det vores højeste prioritet, at vi ikke får nye rygere på efterskolen. Det opnår vi bedst gennem åbenhed om de rygeproblemstillinger, der måtte være. Og ikke ved at vende det blinde øje til, når nogle af de unge forsvinder om bag hækken. 

Ifølge Kræftens Bekæmpelse ryger hver 5. elev i 9. klasse. Det er dog kun 5% der ryger hver dag. De øvrige ryger sjældnere. Hver tredje elev i 9. klasse har prøvet at ryge. Derfor er rygning hos os noget vi taler åbent om og noget, vi håndterer under hensyntagen til både individ og fællesskab. Det nytter ikke at lade som om, det slet ikke finder sted. 

I praksis viser det sig heldigvis, at “smugrygningen” primært er attraktiv for den begrænsede mængde elever, der i forvejen har stiftet bekendtskab med rygning.  

Af denne mængde lykkes det også altid for flere, at holde sig fra “smugrygningen” – med stor stolthed og et bedre helbred til følge.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender kun nyhedsmails til modtagere, der aktivt har tilmeldt sig via tilmeldingsformularen. 

På vores nyhedsmails vil du få spændende nyheder og invitationer til arrangementer som åbent hus og efterskolernes dag m.m.

Jeg er

Tak for din tilmelding! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.