Priser

Priser, prisberegner og elevstøtte under dit efterskoleophold

Flere elementer spiller ind, når prisen på dit efterskoleophold skal beregnes. Læs mere om det nedenfor og find link til en efterskole prisberegner.

Betaling for efterskoleophold

Din betaling for opholdet regnes ud således:

Egenbetalingen = Skolens ugepris fratrukket elevstøtten fra staten x 42 uger.

Det er forskelligt, hvordan efterskolerne opgør prisen på opholdet – hvad er inkluderet i skolepengene, og hvilke ting er der særskilt betaling for. På Aalestrup Naturefterskole dækker skolepengene som udgangspunkt alle omkostninger i forbindelse med opholdet, herunder også en skitur til Østrig.

Der er dog særskilt betaling på følgende områder på naturefterskolen:

Opstaldning af hest, eventuel leje af hest, jagttegnsprøve, linjefagsrejser på Adventurelinjen, Fiskelinjen og Golflinjen.

Elevstøtte og tilskud fra staten

Alle elever får tilskud fra staten. Det er os, der søger tilskuddene hjem til jer. Tilskuddets størrelse afhænger af indkomstgrundlaget to år tilbage for voksne på elevens bopælsadresse. Skal man på efterskole i 2022/2023 er det således indkomstgrundlaget i finansåret 2020, der bestemmer tilskuddets størrelse. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst og aktieindkomst.

Børn under 18 år med samme adresse som eleven udløser et fradrag i indkomstgrundlaget på 39.150 kr. pr. barn.

Individuel elevstøtte ved efterskoleophold

Nogle elever vil have mulighed for at få del i skolens pulje til individuel elevstøtte. Puljen anvendes fortrinsvist til de laveste indkomstgrupper samt ved væsentlige ændringer i indkomstgrundlaget fra tilmeldingstidspunktet til skolestart. Ring til skolen og hør nærmere. For nogle elever vil der også være mulighed for at få støtte til opholdsbetaling fra hjemkommunen.

Beregn din egenbetaling

Egenbetalingen betales over 11 månedlige rater. Første rate er 1. juli – sidste rate er 1. maj.

Ugeprisen for skoleåret 2022/2023 er:

2.700 kr./uge

Særligt tillæg for Fiskelinjen, Adventurelinjen og Goflinjen pga. udlandsrejse:

4.000 kr.

Udlandsrejsen betales over tre månedlige rater: 1. juli, 1. august og 1. september.

Særligt tillæg for Hestelinjen:

Opstaldning egen hest:

2.500 kr. pr. md. i 10 rater fra august til maj.

Leje af hest inkl. opstaldning, smed og dyrlæge:

3.000 kr. pr. md. i 10 rater fra august til maj.