Priser

Priser, prisberegner og elevstøtte under dit efterskoleophold på ANE

Flere elementer spiller ind, når prisen på dit efterskoleophold skal beregnes. Læs mere om det nedenfor og find link til en smart efterskole-prisberegner.

Betaling for efterskoleophold

Din betaling for opholdet regnes ud således:

Egenbetalingen = Skolens ugepris fratrukket elevstøtten fra staten x 42 uger.

Det er forskelligt, hvordan efterskolerne opgør prisen på opholdet – hvad er inkluderet i skolepengene, og hvilke ting er der særskilt betaling for. På Aalestrup Naturefterskole dækker skolepengene som udgangspunkt alle omkostninger i forbindelse med opholdet, herunder også skitur til Østrig.

Der er særskilt betaling på følgende områder på naturefterskolen:

Opstaldning af hest, eventuel leje af hest, jagttegnsprøve, linjefagsrejser på Adventure- og Fiskelinjen.

Elevstøtte og tilskud fra staten

Alle elever får tilskud fra staten. Det er os, der søger tilskuddene hjem til jer. Tilskuddets størrelse afhænger af indkomstgrundlaget 2 år tilbage for voksne på elevens bopælsadresse. Skal man på efterskole i 2020/2021 er det således indkomstgrundlaget i finansåret 2018, der bestemmer tilskuddets størrelse. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst og aktieindkomst.

Børn under 18 år med samme adresse som eleven udløser et fradrag i indkomstgrundlaget på 37.520 kr. pr. barn.

Individuel elevstøtte ved efterskoleophold

Nogle elever vil have mulighed for at få del i skolens pulje til Individuel Elevstøtte. Puljen anvendes fortrinsvist til de laveste indkomstgrupper samt ved væsentlige ændringer i indkomstgrundlaget fra tilmeldingstidspunktet til skolestart. Ring til skolen og hør nærmere. For nogle elever vil der også være mulighed for at få støtte til opholdsbetaling fra hjemkommunen.

Beregn din egenbetaling for dit år på ANE

Egenbetalingen betales over 11 månedlige rater. Første rate er 1. juli – sidste rate er 1. maj.

Ugeprisen for skoleåret 2021/2022 er:

2.625 kr./uge

Særligt for Fiskelinjen og Adventurelinjen pga. udlandsrejse:

3.600 kr.

Udlandsrejsen betales over 3 månedlige rater: 1. juli, 1. august og 1. september.

Særligt for Hestelinjen:

Opstaldning egen hest:

1.850 kr. pr. md. i 10 rater fra august til maj.

Leje af hest inkl. opstaldning, smed og dyrlæge:

2.350 kr. pr. md. i 10 rater fra august til maj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender kun nyhedsmails til modtagere, der aktivt har tilmeldt sig via tilmeldingsformularen. 

På vores nyhedsmails vil du få spændende nyheder og invitationer til arrangementer som åbent hus og efterskolernes dag m.m.

Jeg er

Tak for din tilmelding! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.