Om os

Lidt mere om os på ANE

På Aalestrup Naturefterskole kan man blive elev i 9. eller 10. klasse, og alle vores elever går op til Folkeskolens prøver og afgangseksamener. Der er også mulighed for at blive andenårs elev.

Linjefagene

Vi tilbyder de fem linjefag: Hestelinjen, Jagtlinjen, Fiskelinjen, Adventurelinjen og Golflinjen.

Linjefagene er hele omdrejningspunktet for vores hverdag. Men vi vægter naturligvis også høj faglighed i de almindelige obligatoriske skolefag i dagligdagen.

Engagement og passion

Vores lærere har alle en bred interesse og stort engagement i naturen indenfor deres respektive områder. Alle ansatte er både rutinerede “pædagoger” og professionelle på hver deres felter. Denne kombination af passion, empati og faglighed giver et helt særlig mix, som kommer de unge til gode i hverdagen.

Dannelse, ånd og faglighed – hånd i hånd

Faglighed er vigtig, meget vigtig – og for os en selvfølgelighed i alt hvad vi foretager os sammen med eleverne. Men efterskoleformens vigtigste projekt har været og er stadig dannelsesprojektet. Vi plejer at sige, at vi er en stor byggeplads for unge – “vi bygger nye samfundsborgere”. Sjælen i vores dagligdag er inspireret af gamle N.F.S Grundtvigs citat “Ånd er at skue det nærværende, se det der ikke kan ses, høre det der ikke kan høres”  og ud fra dette puste lys i hverdagen – også når dagene til tider måske bliver lidt svære for den enkelte.

Alle de bløde værdier bliver let overset i disse tider i overhalningbanen ude i samfundet. Vi lægger derfor meget vægt på, at lære eleverne gode vaner og sociale kompetencer – frihed under ansvar. Det at kunne fungere i et demokratisk samfund som selvstændige unge voksne efter skoleopholdet. Vi skal behandle hinanden ordentligt, vi skal tale ordentligt til hianden, vi skal passe på hinanden, vi skal lære... Simple men helt grundlæggende forudsætninger for at kunne fungere og navigere ude i samfundet. Vi vil gerne fordybelsen, kreativiteten og mangfoldigheden – inspirere til nysgerrighed på verden omkring os.

Inklusion

Aalestrup Naturefterskole er ikke en specialefterskole, men vores udgangspunkt er, at alle elever, uanset forskelligheder, inkluderes i det store fællesskab. Elever, der har brug for supplerende støtte til det boglige, tilbydes et inklusionstilbud. Tilbuddets indhold fastsættes i et samarbejde mellem skole, forældre og den enkelte elev, hvorefter dette indskrives i en kontrakt.

Indholdet af inklusionstilbuddet varierer, alt efter elevens behov, men kan eksempelvis være:

– Supplerende boglig undervisning i mindre grupper
– Vejledning til brug af pc og hjælpemidler
– Hjælp til strukturering af skolearbejde og lektier
– Ekstra støttelærer i de boglige fag
– Lektielæsning i små grupper (med faglærer)

Det er vigtigt for vores tilbud, at eleverne ikke føler sig ekskluderede, men at de via inklusionstilbuddet får værktøjer og hjælp til at kunne begå sig bedre i undervisningen
Vores indsats evalueres løbende, og forældre informeres fast herom til forældresamtalerne.

Gå glad i skole – hver dag. 

Dig, mig og vi to i et forpligtende, trygt og fagligt efterskolemiljø.

Elevforeningen hos Aalestrup Naturefterskole

Elevforeningen på Aalestrup Naturefterskole har til formål at støtte op omkring efterskolen samt være et samlende udgangspunkt for, at tidligere elever har mulighed for at bevare relationerne til skolen, gense kammeraterne fra tiden på efterskole osv.

Der afholdes generalforsamling i elevforeningen hvert år i starten af maj måned. Her vælges bestyrelsen, der skal varetage foreningens interesser i det kommende år. Alle medlemmer er velkomne.

Gammel Elev Dag er årets højdepunkt for elevforeningen

Et af skoleårets højdepunkter er uden tvivl Gammel Elevdag. En festlig dag, hvor tidligere elever inviteres til frokost og samvær på skolen. Arrangementet på skolen følges op af en stor fest med mad, musik og dans om aftenen.

Kontingent til medlemskab koster 50 kr. pr. år. Pengene bruges bl.a. til at dække omkostninger vedrørende Gl. Elevdag. For at deltage i festen om aftenen er det et krav, at du er medlem af foreningen. Alle medlemmer får automatisk en indbydelse til Gl. Elevdag.

Kontingent indbetales til skolens kontor senest 14 dage før kommende Gl. elevdag. Beløbet overføres til skolens konto i Nordea: 2783 8473414865. HUSK at skrive dit navn på indbetalingen! Vi får desværre hvert år enkelte indbetalinger, hvor der ikke er navn på.

Din indbetaling er din tilmelding – så yderligere kontakt til skolen er ikke nødvendigt. Medbring din kvittering – bare for en sikkerheds skyld.

Find Elevforeningen på Facebook!

Elevforeningen har sin egen facebookgruppe – tjek den ud her.

Bliv medlem af skolekredsen – klik her

Besøg os – lidt mere om priser og optagelse på Aalestrup Naturefterskole

Vi opfordrer alle interesserede elever og forældre til at besøge efterskolen.  Vi vil meget gerne vise efterskolen og vores mange faciliteter og gode stemning frem.

I 2019 har vi udvidet og fået et stort Actionhus, der bl.a. danner rammen om morgensamling og som også rummer et spritnyt fitnesscenter, hyggekrog og grejforarbejdnings område til Fiskelinjen, floorhockeyrum, biograf, golfsimulator, skydesimulator, bueskydningsbane og meget mere.

Kom og mød eleverne og de ansatte – mærk den helt særlige “ANE-ånd” – hør mere om linjefagene, undervisningen og efterskolens hverdag.

Du kan f.eks. besøge os på Efterskolernes Dag, som altid ligger den sidste søndag i september måned fra kl. 13-17 eller Efterskolernes Aften anden onsdag i januar fra kl. 18-21. Du kan også vælge, at tilmelde dig en af de annoncerede besøgsdage, hvor der vil være en rundvisning på skolen samt generel information ved linjefagslærere og administration. Hold øje med vores sociale medier (se nederst) eller ring til kontoret og bliv skrevet op til et spændende besøg.

Vi glæder os til at se jer!

På siden Bliv elev finder du mere information om optagelse og et ansøgningskema mv.