Undervisningen og aktiviteter på Fiskelinjen

Aktiviteter og årsplan – hvad sker der på fiskelinjen?

Årets gang på Fiskelinjen starter med fuld gas på fiskeriet. Der bruges dog lidt tid på at binde knuder og skifte til bedre kroge, så de største fisk ikke mistes. Senere hen på året gennemgås teori om alt det fiskeri som dyrkes således, at alle erfaringer luftes og sæsonen kickstartes med ny viden. Dog fiskes der hele året rundt – vi kan simpelthen ikke lade være! Se både lidt videoklip, billeder og meget mere om årets gang på Fiskelinjen nedenfor.

I løbet af vinteren…

I løbet af vinteren lærer eleverne at arrangere ture til ind- og udland. Til forårets fiskeri planlægger eleverne selv tre overnatningsture fra start til slut. Som elev har du generelt megen medbestemmelse i hvor og hvad, der skal fiskes. Nye fiskemetoder og fluekast ligger også på skemaet hvor vi vægter fagligheden højt. Fluebinding og grejtilvirkning fylder en del af året. Fiskekasser og flueboksenes indhold bliver større i løbet af året, ligesom nye grejindkøb studeres hos en af vores samarbejdspartnere til favorable priser. 

Er du i øvrigt også interesseret i at tage jagttegn, så kan det også lade sig gøre i skolens valgfagsblok.

 

 

Hvad sker der på Fiskelinjen?

Hornfisk, havørred, gedde, karper, regnbueørred, foredrag, grejtilvirkning, fisketeori, turplanlægning – det er bare lidt af det året går med. Her finder du en kort gennemgang af nogle af vores mange aktiviteter og nogle af de fokusområder, vi skal arbejde med på Fiskelinjen gennem hele skoleåret.

Masser af fisketure

En helt masse fede fisketure både i og udenfor fisketimerne. Havørreder, laks, gedder og karper – ingen fisk kan føle sig sikker, når Fiskelinjen er i nærheden!

Fiskevande

Skolen har jord lige ned til Simested Å – og Lerkenfelt Å ligger i cykelafstand fra skolen, men hvert år er der også ture til de danske lakseåer.

Mariager Fjord ligger en kort køretur fra skolen, og vi har mange kystture derud i løbet af et skoleåret. Eleverne på fiskelinjen fanger hvert år et trecifret antal havørreder! Skolen har desuden fiskeret i flere søer indenfor cykelafstand. Der fanges både regnbueørred, gedde, karpe og andre fredfisk i de nærliggende moser og søer.

Linjefagsture med Fiskelinjen

I to hele uger er vi på linjefagsture kun med fiskeri og lejrhygge 24/7! De sidste mange år er turen gået til Mariager Fjord i september måned. Det er lige midt i højsæsonen for havørredfiskeriet i Danmarks måske mest produktive fjord. I 2022 gik turen bla. til øen Gotland i Østersøen på østsiden af Sverige. Der fiskede vi både efter Østersøens store havørreder og efter andre spændende arter, som øens vilde og mangfoldige natur tilbyder muligheden for. Gotland (og fiskeriet!) var fantastisk.

Overnatningsture gennem året

I løbet af året er der også en håndfuld overnatningsture, hvor eleverne selv er med til at arrangere dem i samarbejde med fiskelærerne. Det har de sidste par år resulteret i overnatninger ved Storåen efter laks, karpeovernatning ved Viborgsøerne, overnatning ved den lokale geddemose og naturligvis den traditionelle havørred- og hornfisketur ved Mariagerfjord.

Fisketeori skal der til

Lær at blive en dygtigere fisker gennem vores fisketemaer. Det kunne f.eks. være vores temauge om geddeflue, hvor du lærer en masse om fiskeriet og lærer at binde Danmarks sejeste geddefluer. Det kunne også være vores temauger om kystfiskeri, hvor du lærer alt fra fisketeknik, taktik og fluebinding til aflæsning af satelittfotoer inden fisketuren. Temaugerne kører oftest i vintermånederne, men der er altid mulighed for undervisning direkte ved vandet, når vi fisker!

Foredrag på Naturefterskolen

På Naturefterskolen vil du komme til spændende foredrag fra både ind- og udland leveret af dine berejste fiskelærere samt diverse gæsteinstruktører udefra. De sidste par år har vi blandt andre haft foredrag med Klaus Frimor, som er mangeårig fiskeguide og grejudvikler – og mange andre.

Grejtilvirkning og forfoder

Efterskolen har de bedste materialer, værktøj og kroge til fluebinding samt til tilvirkning af spinnere. Vi har desuden et større lager af f.eks. gode springringe og saltvandskroge, så den enkelte elev kan få skiftet de gamle kroge på spinnere og kystblink. Desuden blander vi selv forfoder til medefiskeri og laver vores egne boilies.

Projekter på Fiskelinjen

I løbet af vinteren har vi ofte flere spændende projekter kørende. Det kunne f.eks. være at forberede sig til Junior-DM i fluebinding eller at få hjælp til forberedelsen af noget bestemt fiskeri i foråret. Fælles for alle er, at man gennem projektarbejde lærer at planlægge en fiskerejse sammen med vennerne på Fiskelinjen.

Fotolære – når fluer og oplevelser skal sidde lige i kassen

Begge dine fiskelærere på Aalestrup Naturefterskole elsker at tage billeder, ikke mindst fiskebilleder. Derfor får du også undervisning i at fotografere. Også de flotteste fluer får en tur i vores lille ”fotostudie”.

Biologi i klassen og ved vandløbene

Der undervises i fiskebiologi på højt niveau, da Jakob er uddannet biolog. Derudover får eleverne på Fiskelinjen lov til at deltage i elfiskeri og vandløbspleje.

Fluekast med professionel kasteinstruktør

Du lærer at kaste med flue helt fra bunden, eller du får finpudset din kastetekning med instruktion fra Bo, der også er kasteinstruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Knuder til praktisk fiskeri

På Aalestrup Naturefterskole får du et basalt kendskab til alle de knuder der bruges til praktisk fiskeri.

Du bliver med garanti en bedre og dygtigere lystfisker på Fiskelinjen.

Sidst men ikke mindst, så får du nye fiskekammerater fra hele landet og venskaber for livet!

Knæk og bræk!